Cách tra cứu thông tin dự án nhà ở xã hội chính xác nhất

Nhà ở xã hội là dòng sản phẩm đặc thù được sự hỗ trợ của Nhà nước dành cho cán bộ công nhân viên chức hay những người có thu nhập thấp có cơ hội mua nhà. Hiện có rất nhiều quý khách hàng đăng ký hộ khẩu ở địa bàn sống có nhu cầu mua nhà ở xã hội, nhưng không biết thông tin gì về các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn, không biết tìm mua ở đâu, giá như thế nào,…

Để hỗ trợ quý khách hàng vấn đề trên, trong bài viết này Sky Invest sẽ chia sẻ đến quý khách hàng cách tra cứu thông tin các dự án nhà ở xã hội nhanh nhất.

Cách tra cứu thông tin dự án nhà ở xã hội chính xác nhất

Cách tra cứu thông tin dự án nhà ở xã hội chính xác nhất

Ông Ngô Thế Duy là công nhân viên, đã lập gia đình và đăng ký hộ khẩu ở TP. HCM. Hiện ông có nhu cầu mua nhà ở xã hội, nhưng không biết thông tin gì về các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn TP. HCM. Ông Duy đề nghị cơ quan chức năng hỗ trợ ông thông tin về vấn đề này (có thể mua ở đâu, giá như thế nào…).

Cách tra cứu thông tin dự án nhà ở xã hội chính xác nhất

Cách tra cứu thông tin dự án nhà ở xã hội chính xác nhất

Để giải quyết vấn đề trên Bộ Xây dựng đã trả lời như sau:

  • Điều kiện để mua nhà ở xã hội

Để được mua nhà ở xã hội thì người mua phải bảo đảm đúng đối tượng quy định tại Điều 49 Luật Nhà ở năm 2014 và đáp ứng đủ các điều kiện về thực trạng nhà ở, cư trú, thu nhập quy định tại Điều 51 Luật Nhà ở năm 2014; Điều 22 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 16 Điều 1 Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 1/4/2021 của Chính phủ).

  • Đối với dự án nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngoài ngân sách

Đối với dự án nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngoài ngân sách thì người mua có thể tiếp cận thông tin về các dự án nhà ở xã hội bao gồm: Tên dự án; chủ đầu tư dự án; địa điểm xây dựng dự án; địa chỉ liên lạc, địa chỉ nộp đơn đăng ký; tiến độ thực hiện dự án; quy mô dự án; số lượng căn hộ (trong đó bao gồm: Số căn hộ để bán, số căn hộ cho thuê, số căn hộ cho thuê mua); diện tích căn hộ; giá bán, giá cho thuê, giá cho thuê mua (tạm tính) đối với từng loại căn hộ; thời gian bắt đầu và kết thúc nhận đơn đăng ký và các nội dung khác có liên quan) trên Cổng Thông tin điện tử của UBND cấp tỉnh, Sở Xây dựng, Bộ Xây dựng, cơ quan ngôn luận của chính quyền địa phương, Sàn giao dịch bất động sản của chủ đầu tư hoặc Trang thông tin điện tử về nhà ở xã hội (nếu có) (quy định tại Khoản 2 Điều 55 Luật Nhà ở; Khoản 2 Điều 4, Điều 20 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 13 Điều 1 Nghị định số 49/2021/NĐ-CP) của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP).

Cách tra cứu thông tin dự án nhà ở xã hội chính xác nhất

Cách tra cứu thông tin dự án nhà ở xã hội chính xác nhất

  • Đối với nhà ở xã hội do hộ gia đình, cá nhân đầu tư xây dựng

Đối với nhà ở xã hội do hộ gia đình, cá nhân đầu tư xây dựng thì người mua có thể tiếp cận thông tin về các dự án nhà ở xã hội (bao gồm: Địa điểm xây dựng, tiến độ thực hiện; quy mô, số lượng căn hộ, trong đó bao gồm: Số căn hộ để bán, số căn hộ cho thuê, số căn hộ cho thuê mua; giá bán, cho thuê, cho thuê mua; thời gian bắt đầu bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở) tại UBND cấp xã nơi xây dựng nhà ở (quy định tại Khoản 2 Điều 55 Luật Nhà ở; Khoản 2 Điều 4, Điều 20 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 13 Điều 1 Nghị định số 49/2021/NĐ-CP) của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP).


Bài viết này Sky Invest sẽ chia sẻ đến quý khách hàng cách tra cứu thông tin các dự án nhà ở xã hội. Mong rằng những thông tin chia sẻ phía trên sẽ giúp ích cho quý khách hàng trong việc tìm kiếm và thu thập thông tin của mình.

4.8/5 - (9 bình chọn)