Cập nhật thông tin dự án cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu mới nhất 2022

Dự án đường cao tốc Biên Hoà – Vũng Tàu thuộc quy hoạch phát triển mạng đường cao tốc Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 01/03/2016, tuyến cao tốc Biên Hoà – Vũng Tàu có chiều dài 76km. Đầu năm 2022, tuyến cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu chính thức khởi công sẽ là thời điểm nâng giá đất Bà Rịa, Đồng Nai lên một tầm mới. 

Cập nhật thông tin dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu mới nhất 2022

Cập nhật thông tin dự án cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu mới nhất 2022

Ngày 30/06/2020, Thủ tướng Chính phủ cò văn bản 813/TTg-CN cho phép tách đoạn tuyến từ nút giao Vũng Vằn (TP Bà Rịa) đến nút giao đường Ven biển (TP Vũng Tàu) ra khỏi dự án đường cao tốc Biên Hoà – Vũng Tàu. Như vậy, tuyến đường này còn có chiều dài là 68.6km.

Bản đồ hướng tuyến dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Bản đồ hướng tuyến dự án cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu

Cập nhật thông tin mới nhất về dự án cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu

Theo phê duyệt, dự án cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu giai đoạn 1 có 53,7 km (tỉnh Đồng Nai khoảng 34,2 km; tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 19,5 km). Sơ bộ tổng mức đầu tư hơn 17.800 tỷ đồng.

Dự án được chia thành 3 dự án thành phần. Dự án thành phần 1 (Km 0 – Km 16) do UBND tỉnh Đồng Nai là cơ quan chủ quản với chiều dài khoảng 16 km. Dự án thành phần 2 (Km 16 – Km 34+200) do Bộ GTVT là cơ quan chủ quản với chiều dài khoảng 18,2 km. Dự án thành phần 3 (Km 34+200 – Km 53+700) do UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu là cơ quan chủ quản với chiều dài khoảng 19,5 km.

Giai đoạn 1, dự án được đầu tư với quy mô 4 – 6 làn xe theo từng đoạn tuyến. Giai đoạn hoàn thiện, tuyến cao tốc sẽ được mở rộng bảo đảm quy mô 6-8 làn xe.

1. Tổng hợp 3 thành phần Dự án cao tốc Biên Hoà Vũng Tàu

 • 2/4/2021 TTCP bàn hành văn bản số 419/TTg-KTTH về dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
 • 26/5/2021 Bộ GTVT ban hành văn bản số 4781/BGTVT-ĐTCT về việc tiếp thu, giải trình của BGTVT về Dự án đường cao tốc Biên Hoà – Vũng Tàu (GĐ1) theo phương thức PPP.
 • 26/5/2021 Bộ KH&ĐT ban hành văn bản số 3152/BKTĐT-GSTĐĐT về việc xin ý kiến thành viên Hội đồng TĐLN về dự thảo báo cáo kết quả BCNCTKT Dự án đường cao tốc Biên Hoà – Vũng Tàu (GĐ1) theo phuong thức PPP
 • 1/6/2021 Bộ KH&ĐT gửi văn bản số 3305/BKHĐT-GSTĐĐT về việc tiếp thu, giải trình của Bộ GTVT về dự án đường cao tốc Biên Hoà – Vũng Tàu (GĐ1) theo phương thức PPP.
 • 1/9/2021 TTCP ban hành Quyết định số 1454/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời ký 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
 • 23/9/2021 TTCP bản hành quyết định số 1602/QĐ-TTg về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Biên Hoà – Vũng Tàu (GĐ1) theo phương thức đối tác công tư (PPP)
 • 16/6/2022 Quốc hội ban hành Nghị quyết số 59/2022/QH15 quyết định chủ trương đầu tư Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hoà – Vũng Tàu (GĐ1)
 • 25/7/2022 Chính Phủ ban hành nghị quyết số 90/NQ-CP về viêc triển khai Nghị quyết số 59 ngày 16/6/2022 của Quốc Hội về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hoà – Vũng Tàu (GĐ1).
 • 7/9/2022 PPT Lê Văn Thành ký quyết định số 1409/QĐ-TTg về việc dừng thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu (GĐ1) theo phương thức PPP đã được phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1602/QĐ-TTg ngày 23/9/2021 (chuyển sang phương án đầu tư công)
 • Hiện nay đang tiến này báo cáo để thông qua đánh giá tác động môi trường, duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi và bàn giao cọc GPMB.

Hướng tuyến 3 thành phần dự án cao tốc Biên Hoà Vũng Tàu

Hướng tuyến 3 thành phần dự án cao tốc Biên Hoà Vũng Tàu

Hướng tuyến 3 thành phần dự án cao tốc Biên Hoà Vũng Tàu

Hướng tuyến 3 thành phần dự án cao tốc Biên Hoà Vũng Tàu

2. Thông tin 3 thành phần dự án

2.1/ Thành phần 1

Bộ GTVT vừa có văn bản đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa – Vũng Tàu về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án thành phần thuộc dự án đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu giai đoạn 1.

Văn bản nêu rõ: Theo yêu cầu của Chính phủ tại Nghị quyết số 90 ngày 25/7/2022, các dự án thành phần thuộc dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu giai đoạn 1 phải hoàn thành các thủ tục cần thiết để phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi trước ngày 20/11/2022.

Ngày 11/11/2022, Bộ GTVT đã tổ chức cuộc họp với đại diện UBND tỉnh Đồng Nai, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, các sở ban ngành liên quan của tỉnh và chủ đầu tư các dự án thành phần để đốc triển khai thực hiện.

Tuy nhiên, đến hiện tại, công tác triển khai dự án vẫn còn chậm so với tiến độ yêu cầu (chưa phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, dự án thành phần 1 chưa bàn giao xong cọc GPMB cho địa phương).

Trước thực tế đó, Bộ GTVT đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chỉ đạo các chủ đầu tư dự án thành phần, các sở ban ngành liên quan khẩn trương hoàn thiện các thủ tục pháp lý, cập nhật, hoàn thành hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi các dự án thành phần, đảm bảo công tác phê duyệt dự án đáp ứng tiến độ yêu cầu.

“UBND tỉnh Đồng Nai cần sớm có văn bản chấp thuận danh sách các mỏ vật liệu xây dựng thông thường, bãi đổ chất thải rắn xây dựng và có ý kiến về hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thành phần 2”, văn bản nêu.

 • Tên dự án: Dự án TP1, thuộc dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Biên Hoà – Vũng Tàu (GĐ1)
 • Nhóm dự án: Thuộc dự án quan trọng quốc gia (Nhóm A), hình thức đầu tư xây mới.
 • Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai (Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: TTCP; Cấp quyết định đầu tư dự án: UBND Tỉnh Đồng Nai)
 • Tổng diện tích dự kiến cần thu hồi: 124,11Ha
 • Tiến độ thực hiện: 36 tháng
 • Chiều dài: 16km, thuộc điạ phận tỉnh Đồng Nai
 • Điểm đầu: Km00 kết nối với tuyến tránh QL1 đoạn qua TPBH.
 • Điểm cuối: KM16+000, kết nối với điểm cuối dự án TP1, khu vực nút giao với CT HCM-LT-DG.
 • Mặt cắt ngang GĐ1: 4 làn xe: 24,75-27m
 • Phương án huy động vốn: Đầu tư theo hình thức đầu tư công
 • Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 và nguồn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2026-2030.
Thành phần 1 dự án

Thành phần 1 dự án

Theo thông tin của Báo Giao thông, tại dự án thành phần 1, Ban quản lý dự án (QLDA) đã phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thiện hồ sơ thiết kế cơ bản theo ý kiến của Cục Quản lý đầu tư xây dựng và các đơn vị liên quan.

Ngày 7/11/2022, Ban QLDA đã trình Sở GTVT hồ sơ thiết kế cắm cọc (thiết kế ranh) GPMB dự án thành phần 1, đoạn qua địa bàn huyện Long Thành và phối hợp bàn giao ranh GPMB đoạn qua huyện Long Thành cho Ban Quản lý dự án bồi thường, GPMB và hỗ trợ tái định cư tỉnh và Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh.

Các thủ tục xây dựng khu tái định cư cho dự án thành phần 1 đang được hoàn thiện. Trong đó, TP. Biên Hòa xây dựng các khu tái định cư với tổng diện tích 68,6ha; huyện Long thành xây dựng các khu tái định cư với tổng diện tích gần 64ha.

2.2/ Thành phần 2

 • Tên dự án: Dự án TP2, thuộc dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Biên Hoà – Vũng Tàu (GĐ1)
 • Nhóm dự án: Thuộc dự án quan trọng quốc gia (Nhóm 1), hình thức đầu tư xây mới.
 • Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án 85 (Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: Quốc Hội; Cấp quyết định đầu tư dự án: Bộ GTVT)
 • Tổng diện tích dự kiến cần thu hồi: 213,7Ha
 • Tiến độ thực hiện: 36 tháng
 • Chiều dài 18,2km, thuộc điạ phận tỉnh Đồng Nai
 • Điểm đầu: Km16+000 kết nối với điểm cuối dự án TP1, Khu vực nút giao với cao tốc HCM-LT-DG
 • Điểm cuối: KM34+200, tại đường Tô Đình Nguyện, xã Phước Bình, Huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai (giáp ranh với địa phận tỉnh BRVT)
 • Mặt cắt ngang GĐ1: 4-6 làn xe (Từ điểm đầu đến nút giao Tân hiệp 6 làn xe: 32,25m – 34,5m, từ nút giao Tân Hiệp đến điểm cuối 4 làn xe: 24,75-27m),
 • Phương án huy động vốn: Đầu tư theo hình thức đầu tư công
 • Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 và nguồn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2026-2030.
Thành phần 2 dự án

Thành phần 2 dự án

Đối với dự án thành phần 2, Bộ GTVT chấp thuận thiết kế cơ bản cho toàn bộ dự án; Ban QLDA 85 đã hoàn thành công tác thiết kế cắm cọc GPMB và tổ chức cắm 18,2/18,2 km, đã bàn giao cọc GPMB cho địa phương được 9,5/18,2 km. Các đoạn còn lại được tổ chức bàn giao cho địa phương và hoàn thành trước ngày 20/11/2022.

Công tác phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi hoàn thành trước 20/11/2022 đảm bảo tiến độ yêu cầu.

2.3/ Thành phần 3

 • Tên dự án: Dự án TP3, thuộc dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Biên Hoà – Vũng Tàu (GĐ1)
 • Nhóm dự án: Thuộc dự án quan trọng quốc gia, hình thức đầu tư xây mới.
 • Chủ đầu tư: Ban quản lý Dự án giao thông khu vực cảng Cái Mép – Thị Vải (Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: Quốc Hội; Cấp quyết định đầu tư dự án: UBND Tỉnh BRVT)
 • Tổng diện tích dự kiến cần thu hồi: 213,7Ha
 • Tiến độ thực hiện: 36 tháng
 • Chiều dài 19,5km, thuộc điạ phận tỉnh BRVT
 • Điểm đầu: Km34+200, tại đường Tô Đình Nguyện, xã Phước Bình, Huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai (giáp ranh với địa phận tỉnh BRVT.
 • Điểm cuối: KM53+700, nút giao vòng xoay quốc lộ 56 – tuyến tranh Bà Rịa thuộc địa phận TPBR.
 • Mặt cắt ngang GĐ1: 4 làn xe: 24,75-27m
 • Phương án huy động vốn: Đầu tư theo hình thức đầu tư công
 • Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 và nguồn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2026-2030.
Thành phần 3 dự án

Thành phần 3 dự án

Tại dự án thành phần 3, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã phê duyệt thiết kế cắm cọc GPMB cho toàn bộ dự án; đã bàn giao cọc GPMB cho 6/6 xã, phường (Hòa Long, Tân Hưng, Châu Pha, Mỹ Xuân, Tóc Tiên, Hắc Dịch).

Công tác bay chụp, khảo sát địa hình, địa chất, thủy văn và bãi đổ thải đã hoàn thành; công tác khảo sát mỏ vật liệu đang được hoàn thiện.

Về việc lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, ngày 24/10/2022, Hội đồng thẩm định đã tổ chức họp, thông qua báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án và đã có thông báo thẩm định ngày 14/11/2022.

3. Hướng tuyến, nút giao, đường gom, đường giao cắt của 3 thành phần dự án

3.1/ Thành phần 1

Hạng mục công trình chính: Tuyến đường chính cao tốc 16km; Đường gom đân sinh hai bên tuyến ~5m; Xây dựng 14 cầu các loại trên tuyến; Xây dựng 1 nút giao liên thông.

Nút Giao bao gồm: Nút giao: Nút giao Biên Hoà (tuyến tránh Biên Hoà). Nút giao dạng Trumpet, cầu vượt tuyến tránh TP.Biên Hoà.

Đường giao cắt bao gồm (sẽ làm cầu vượt hoặc hầm chui, cống chui…): Đường Đinh Quang Ân, Đường Hàm Nghi, Đường KCN Tam Phước, Đường chất thải rắn, đường Phù Hưng, Đường Lò Gạch, Cầu nước trong, đường vào KCN Long Đức, đường liên xã Long Đức – Lộc An, Đường Vũ Hồng Phô, ĐT 769…..

Đường gom dân sinh bao gồm: Xã An Phước 2 điểm, Xã Long Đức 2 điểm, Xã Lộc An 2 điểm, Xã Long An 1 điểm.

3.2/ Thành phần 2

Hạng mục công trình chính: Tuyến đường chính cao tốc 18,2km; Đường gom đân sinh hai bên tuyến ~5m; Xây dựng 12 cầu các loại trên tuyến; Xây dựng 3 nút giao liên thông.

Nút Giao bao gồm:

 • Nút giao lớn 1: Nút giao Long Thành ( Đường CT BH-VT vs Đường CT HCM-LT-DG). Đây là nút giao hoa thị kết hợp nhánh rẻ trái trực tiếp.
 • Nút giao lớn 2: Nút giao Long Phước (vào cảng HKQT Long Thành). Đây là nút giao bán hoa thị, kết hợp nhánh rẻ trái trực tiếp.
 • Nút giao lớn 3: Nút giao Tân Hiệp (Giao Đường CT BH-VT với Đường CT BL-LT). Đây là nút giao hoa thị hoàn chỉnh.

Đường giao cắt bao gồm (sẽ làm cầu vượt hoặc hầm chui, cống chui…): Đường Bưng môn, đường huyện khai thác đá 3, đường Bàu Cạn, đường Tân Hiệp, đường Phước Bình, đường chui cầu sông Vạc, đường PB-BC-CĐ, đường ấp 1-3 Phước Bình, đường Hắc Dịch….v.v.

Đường gom dân sinh bao gồm: Xã Long An 2 điểm, Xã Long Phước 2 điểm, Xã Phước Thái 2 điểm, Xã Tân Hiệp 1 điểm, Xã Phước Bình 2 điểm.

3.3/ Thành phần 3

Hạng mục công trình chính: Tuyến đường chính cao tốc 19,5km; Đường gom đân sinh hai bên tuyến ~5m; Xây dựng 14 cầu các loại trên tuyến; Xây dựng 2 nút giao liên thông.

Nút Giao bao gồm:

 • Nút giao 1: Nút giao Châu Pha (Giao với đường Hội Bài – Châu Pha). Ngã tư, liên thông hoàn chỉnh. Nút giao Trumpet vượt trên đường cao tốc BHVT
 • Nút giao 2: Nút giao Bà Rịa (Giao với đường Vành đai Bà Rịa). Ngã tư, liên thông hoàn chỉnh. Nút giao dạng trumpet kép gồm 3 cầu vượt.

Đường giao cắt bao gồm (sẽ làm cầu vượt hoặc hầm chui, cống chui…): Đường Mỹ Xuân – Ngãi Giao, đường ven hồ Suối Nhum, Đường Phú Mỹ – Tóc Tiên, Đường Hội Bài – Châu Pha, Đường Bà Rịa – Châu Pha, đường vào KDC, khu vực mỏ Châu Pha….

Đường gom dân sinh bao gồm: Phường Hắc Dịch 2 điểm, Xã Tóc Tiên 3 điểm, Xã Châu Pha 5 điểm, Xã Hoà Long 1 điểm.

Những điều cần biết về dự án cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu

1. Thủ tướng phê duyệt chủ trương đầu tư đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu

Thủ tướng vừa quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu (giai đoạn 1) theo phương thức đối tác công tư (PPP), với tổng mức đầu tư 19.616 tỉ đồng.

Cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu được Thủ tướng phê duyệt chủ trương đầu tư giai đoạn 1 theo phương thức đối tác công tư (PPP), tổng kinh phí hơn 19.610 tỷ đồng, triển khai từ năm 2021 đến 2026.

Cao tốc dài 53,7 km, trong đó điểm đầu kết nối với tuyến tránh quốc lộ 1 qua TP Biên Hòa; điểm cuối tại km53+700 giao với quốc lộ 56 thuộc TP Bà Rịa; vận tốc thiết kế 100 km/h.

Giai đoạn 1, tuyến đường được đầu tư 4-6 làn xe, trong đó từ điểm đầu đến nút giao Long Thành (giao với đường cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây) 4 làn xe; từ nút giao Long Thành đến nút Tân Hiệp (giao với đường cao tốc Bến Lức – Long Thành) 6 làn xe; từ nút giao Tân Hiệp đến điểm cuối dự án 4 làn xe.

Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án hơn 19.610 tỷ đồng, gồm phần vốn của nhà đầu tư khoảng 12.980 tỷ đồng, phần vốn nhà nước gần 6.630 tỷ đồng cho bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư.

Tuyến đường hình thành sẽ giảm tải cho quốc lộ 51 và khai thác đồng bộ các tuyến cao tốc, đường tốc độ cao trên hành lang vận tải TP HCM – Vũng Tàu, phát huy tiềm năng của cảng biển Cái Mép – Thị Vải, sân bay Long Thành, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu và vùng Đông Nam Bộ.

Sơ đồ dự kiến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Sơ đồ dự kiến cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu

2. Vị trí xây dựng dự án cao tốc Biên Hoà – Vũng Tàu?

Điểm đầu (Km0 +00) giao với Quốc lộ 1A đoạn tránh thành phố Biên Hoa; cách ngã tư Vũng Tàu 6,5km về phía Bắc.

Điểm cuối tuyến tại nút giao Vũng Vằn, thành phố Bà Rịa (Km59+800), đoạn này có chiều dài tuyến 59.8km. Riêng đoạn tuyến nhánh nối đường vào cảng Cái Mép – Thị Vải dài 8.8km sẽ được đầu tư sau. Cụ thể, chiều dài đoạn qua tỉnh Đồng Nai 34,2km và 12,6km chạ̣y qua Bà Rịa – Vũng Tàu (gồm 3,8km đường cao tốc và 8,8km tuyến nhánh nối vào Cảng Cái Mép – Thị Vải).

Quy mô đầu tư dự kiến

+ Đoạn 1 (Từ Biên Hoà đến cao tốc Long Thành – Dầu Giây dài 16.8km): Quy mô đường cao tốc 4 làn xe tiêu chuẩn trong giai đoạn 1 và sau đó nâng cấp 6 làn xe trong giai đoạn 2;

+ Đoạn 2 (Từ cao tốc Long Thành – Dầu Giây đến thị xã Phú Mỹ dài 21.2km): Quy mô 6 làn xe tiêu chuẩn;

+ Đoạn 3: (Từ thị xã Phú Mỹ đến nút giao thông Vũng Vằn, thành phố Bà Rịa dài 21.8km): Quy mô đường cao tốc 4 làn xe tiêu chuẩn;

+ Đầu tư đồng bộ hệ thống đường gom, cầu vượt, cống chui, nút giao và các công trình phụ trợ khác.

Về Giải phóng mặt bằng: Giải phóng mặt bằng toàn bộ ngay trong giai đoạn 1 với 6 làn xe tiêu chuẩn

Vốn đầu tư: Khoảng 23.075 tỷ đồng. Trong đó, vốn đầu tư là 13.125 tỷ đồng, vốn ngân sách là 9.950 tỷ đồng (trong đó chi phí bồi thường GPMB khoảng 7.005 tỷ đồng, chi phí các hạng mục phụ trợ khác 2.945 tỷ đồng)

Dự kiến lựa chọn đầu tư: Đầu tư theo hình thức đối tác công – tư (PPP), loại hợp đồng BOT

Kiến nghị: Để sớm triển khai và đảm báo phương án khả thi đối với dự án cao tốc Biên Hoà – Vũng Tàu theo hình thức BOT, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu kiến nghị Bộ kế hoạch và Đầu tư xem xét, bố trí ngân sách Trung ương cho tỉnh khoảng 9.950 tỷ đồng trong giai đoạn 2021 – 2025 để chi trả bồi thường giải phóng mặt bằng là 7.005 tỷ đồng và đầu tư các công trình phụ trợ thuộc dự án là 2.945 tỷ đồng.

Dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Dự án cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu

3. Cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu khi nào triển khai?

Dự án đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu chính thức được Chính phủ giao quyền phê duyệt đề xuất dự án cho Bộ GTVT năm 2010. Tuy nhiên đến năm 2014, do chi phí đầu tư khá cao nên đơn vị giám sát PMU 85 đã đề xuất phân kỳ đầu tư thành 2 giai đoạn.

Theo đó, giai đoạn 1 của dự án là đoạn Biên Hòa – Phú Mỹ dài 47 km với quy mô 4 làn xe, mặt cắt ngang 17m. Giai đoạn này bao gồm: 34,2km cao tốc phía Đồng Nai; 3,8km cao tốc phía Bà Rịa – Vũng Tàu; 8,8km đường cấp 3 đồng bằng nối vào cảng Cái Mép – Thị Vải phía Bà Rịa – Vũng Tàu. Cụ thể:

Giai đoạn 2 có phạm vi giống giai đoạn 1 với quy mô mở rộng theo quy hoạch 6 – 8 làn xe. Từ TX.Phú Mỹ đến TP.Vũng Tàu (31km). Dự kiến đường cao tốc khi hoàn thành sẽ có 6 làn xe (giai đoạn 1 xây dựng 4 làn xe) và thời gian thu phí cho giai đoạn 1 là 23 năm.

Nhưng trong năm 2015, BVEC chính thức chấm dứt đầu tư dự án. Như vậy, trải qua 10 năm với rất nhiều cuộc họp giữa các ban ngành, dự án vẫn giậm chân tại chỗ vì nguồn vốn không có, phương án thực hiện không khả thi.

4. Thông tin nhanh dự án đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu

Tên dự án Đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu
Ký hiệu CT13
Chiều dài 76km
Tổng vốn đầu tư 9.222,8 tỷ đồng (theo hình thức BOT)
Điểm đầu Tuyến Võ Nguyên Giáp thuộc phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điểm cuối  Nút giao thông Ông Từ thuộc phường 12, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Chủ đầu tư  Tổng công ty IDICO, Tổng công ty Sông Đà và Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam ( Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu (BVEC) 
Cơ quan quản lý Bộ GTVT giao UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Quy mô  Được thiết kế với quy mô đường cao tốc loại A, tốc độ thiết kế 100 – 200 km/h với 6 làn xe.

5. TEDI đưa ra 3 phương án xây dựng

Phương án 1 là đầu tư toàn tuyến, vốn Bà Rịa-Vũng Tàu đầu tư hơn 4.000 tỷ đồng, vốn Trung ương và Đồng Nai đầu tư hơn 10.000 tỷ đồng, kêu gọi vốn đầu tư khoảng 11.000 tỷ đồng.

Phương án 2 là Bà Rịa-Vũng Tàu cùng Đồng Nai sẽ đầu tư với chi phí 6.800 tỷ đồng giải phóng mặt bằng; kêu gọi vốn đầu tư 11.000 tỷ đồng và Trung ương hỗ trợ thêm 5.000 tỷ đồng để xây dựng đường cao tốc; còn lại tuyến nối đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng do Bà Rịa-Vũng Tàu thực hiện.

Phương án 3: phần 1 Trung ương và Đồng Nai sẽ đầu tư với vốn 5.000 tỷ đồng để giải phóng mặt bằng, Bà Rịa-Vũng Tàu đầu tư khoảng 2.000 tỷ đồng giải phóng mặt bằng, còn lại kêu gọi đầu tư hơn 7.800 tỷ đồng xây dựng cơ bản.

Sau khi nghe TEDI báo cáo, Chủ tịch Nguyễn Văn Thọ giao Sở Giao thông vận tải cùng UBND tỉnh lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định cho chủ trương đầu tư.

6. Tiến độ giải ngân và thi công thi công đến đâu?

Ngày 8/02/2020, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đồng ý triển khai dự án xây dựng đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, trong đó 47 km được triển khai trước với tổng mức đầu tư khoảng 9.222,8 tỷ đồng theo hình thức BOT, chậm nhất đến năm 2020 sẽ chính thức khởi công xây dựng.

Dự kiến thời gian thi công giai đoạn 1 là 24 tháng. Việc đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư, thi công xây dựng trong giai đoạn 2021-2025. Đối với dự án thành phần 2 sẽ được tách thành dự án riêng và giao UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức đầu tư.

Được biết, cách đây 10 năm, dự án đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu đã được Bộ Giao thông – vận tải nghiên cứu và mời gọi nhà đầu tư. Thời điểm đó, đơn vị tư vấn đề xuất chỉ làm 4 làn xe với vốn đầu tư từ ngân sách trung ương hơn 1.800 tỷ đồng. Thế nhưng, chưa kêu gọi thu hút đầu tư thành công. Do đó, dự án mới chậm đến thời điểm này. “Hiện nay quốc lộ 51 đã quá tải, việc đầu tư cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu cực kỳ cấp bách.

7. Bản đồ đoạn đường cao tốc Biên Hoà – Vũng Tàu

Tuyến đường hình thành sẽ giảm tải cho quốc lộ 51 và khai thác đồng bộ các tuyến cao tốc, đường tốc độ cao trên hành lang vận tải TP HCM – Vũng Tàu, phát huy tiềm năng của cảng biển Cái Mép – Thị Vải, sân bay Long Thành, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu và vùng Đông Nam Bộ.

Bản đồ đoạn đường cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu

Bản đồ đoạn đường cao tốc Biên Hoà – Vũng Tàu

8. Hướng tuyến cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu

Sơ đồ Hướng tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Sơ đồ Hướng tuyến cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu

9. Ý nghĩa của đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu

Sự cần thiết đầu tư tuyến cao tốc Biên Hoà – Vũng Tàu: Hiện nay, các tỉnh Đông Nam bộ và miền tây Nam bộ chỉ kết nối đến Bà Rịa – Vụng Tàu bằng duy nhất tuyến đường bộ độc đạo là Quốc Lộ 51 nên dẫn đến quá tải, gây ách tắc giao thông, ảnh hưởng nghiệm trọng đến việc vận chuyển hàng hoá về cụm Cái Mép – Thị Vải và lưu thông của ngưởi dân.

Do đó, tuyến đường bộ Cao tốc Biên Hoà – Vũng Tàu là tuyến giao thông quan trọng cần sớm được đầu tư, góp phần giảm áp lực cho tuyến Quốc Lộ 51, rút ngắn thời gian đưa hàng về Cụm Cái Mép – Thị Vải, tạo động lực phát triển kinh tế – xã hội của cả vùng Đông Nam Bộ và khu vực phía Nam

Hiện tại, quốc lộ 51 là tuyến đường duy nhất nối thành phố Biên Hòa với thành phố Vũng Tàu. Với tình trạng lưu lượng giao thông quá tải như hiện nay, theo tính toán của Bộ GTVT thì đến năm 2020 đoạn Biên Hòa – Phú Mỹ sẽ có nguy cơ ùn tắc. Vì thế, dự án cao tốc Biên Hòa – Đồng Nai khi hoàn thành sẽ giảm bớt gánh nặng kẹt xe trên QL 51.

Đồng thời cũng vận chuyển khối lượng lớn hàng hóa từ cụm 5 cảng biển lớn ở khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu và Đồng Nai và hàng chục khu và cụm công nghiệp. Bên cạnh đó, đây còn là đầu mối của nhiều tuyến giao thông quan trọng của cả nước như đường cao tốc Long Thành – Dầu Giây, tuyến Quốc lộ 51, đường sắt Thủ Thiêm, sân bay quốc tế Long Thành.

Ngoài ra, đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, khu vực tập trung các đầu mối giao thông quan trọng như cảng nước sâu Cái Mép – Thị Vải, sân bay Long Thành trong tương lai.

10. Đón đầu thị trường bất động sản Bà Rịa, Long Thành

Theo thống kê sơ bộ, hiện nay có gần 10 siêu dự án, với tổng nguồn cung gần 10.000 sản phẩm

Theo thống kê sơ bộ, hiện nay có gần 10 siêu dự án, với tổng nguồn cung gần 10.000 sản phẩm

Bà Rịa – Vũng Tàu nằm trong vùng tứ giác kinh tế trọng điểm phía Nam, so với các địa phương giáp ranh TP.HCM như Bình Dương, Đồng Nai… Trong 1 năm trở lại đây, sự phát triển kinh tế và hạ tầng của khu vực này được ghi nhận có những chuyển biến tích cực. Thị trường nhà ở cũng bắt đầu tăng rõ rệt. Bà Rịa được các nhà đầu tư đánh giá như một thị trường mới nổi của giới bất động sản. Mở ra nhiều cơ hội cho nhà đầu tư nhanh nhạy đón xu hướng mới.

Theo thống kê sơ bộ, hiện nay có gần 10 siêu dự án, với tổng nguồn cung gần 10.000 sản phẩm lần lượt được tung ra thị trường bất động sản nghỉ dưỡng Vũng Tàu và dự án đất nền Long Thành trong 6 tháng cuối năm 2019. Trong đó, 80% nguồn cung đến từ các dự án: The Sóng Vũng Tàu (An Gia), Gem Sky World 92,2 ha của Đất Xanh Group, Vũng Tàu Pearl (Hưng Thịnh), Ibiza Complex (TCG Holding), Heaven Resort (DHA Corp), T&T Gateway, dự án Barya Citi (nhà đầu tư Asia New Time)…

4.7/5 - (9 bình chọn)