Mã Zip – Mã bưu chính

Mã ZIP Yên Bái – Mã bưu điện, bưu chính tỉnh Yên Bái năm 2022 là ​từ 33000. Đây là mã dành riêng cho tỉnh Yên Bái để xác định được điểm đến cuối cùng của bưu phẩm. Bên cạnh...  

Mã ZIP Việt Nam – Mã bưu điện, bưu chính 63 tỉnh/thành năm 2022 để xác định được điểm đến cuối cùng của bưu phẩm. Bên cạnh đó, để tránh tình trạng khi gửi và nhận thư từ, bưu kiện, bưu...  

Mã ZIP Trà Vinh – Mã bưu điện, bưu chính tỉnh Trà Vinh năm 2022 là ​từ 87000. Đây là mã dành riêng cho tỉnh Trà Vinh để xác định được điểm đến cuối cùng của bưu phẩm. Bên cạnh...  

Mã ZIP TPHCM – Mã bưu điện, bưu chính tỉnh TPHCM năm 2022 là ​từ 70000 đến 74000. Đây là mã dành riêng cho tỉnh TPHCM để xác định được điểm đến cuối cùng của bưu phẩm. Bên cạnh đó,...  

Mã ZIP Thừa Thiên Huế – Mã bưu điện, bưu chính tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2022 là ​49000. Đây là mã dành riêng cho tỉnh Thừa Thiên Huế để xác định được điểm đến cuối cùng của bưu phẩm....  

Mã ZIP Sơn La – Mã bưu điện, bưu chính tỉnh Sơn La năm 2022 là ​34000. Đây là mã dành riêng cho tỉnh Sơn La để xác định được điểm đến cuối cùng của bưu phẩm. Bên cạnh đó,...  

Mã ZIP Phú Yên – Mã bưu điện, bưu chính tỉnh Phú Yên năm 2022 là ​​56000. Đây là mã dành riêng cho tỉnh Phú Yên để xác định được điểm đến cuối cùng của bưu phẩm. Bên cạnh đó,...  

Mã ZIP Phú Thọ – Mã bưu điện, bưu chính tỉnh Phú Thọ năm 2022 là 35000. Đây là mã dành riêng cho tỉnh Phú Thọ để xác định được điểm đến cuối cùng của bưu phẩm. Bên cạnh đó,...  

Mã ZIP Nghệ An – Mã bưu điện, bưu chính tỉnh Nghệ An năm 2022 là 43000 – 44000. Đây là mã dành riêng cho tỉnh Nghệ An để xác định được điểm đến cuối cùng của bưu phẩm. Bên...  

Mã ZIP Lào Cai – Mã bưu điện, bưu chính tỉnh Lào Cai năm 2022 là 31000. Đây là mã dành riêng cho tỉnh Lào Cai để xác định được điểm đến cuối cùng của bưu phẩm. Bên cạnh đó,...