Công thức tính diện tích hình thoi & Hướng dẫn cách tính chi tiết nhất năm 2022

Công thức tính diện tích hình thoi là một trong những công thức cơ bản trong môn toán hình học mà các bạn học sinh đã được tìm hiểu từ năm lớp 4, lớp 5 và gặp lại nhiều ở năm lớp 8. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể nhớ được công thức diện tích hình thoi như thế nào và cách tính diện tích hình thoi ra sao?

Công thức tính diện tích hình thoi & Hướng dẫn cách tính chi tiết nhất năm 2022

Công thức tính diện tích hình thoi & Hướng dẫn cách tính chi tiết nhất năm 2022

Để giúp các bạn học sinh có thể củng cố kiến thức đã học một cách nhanh chóng, đội ngũ marketing Sky Invest sẽ hướng dẫn bạn biết cách tính diện tích hình thoi vô cùng chi tiết, dễ hiểu thông qua bài viết sau.

I. Hình thoi là gì? Diện tích hình thoi là gì?

Hình thoi trong hình học Euclide được định nghĩa là tứ giác có 4 cạnh bằng nhau. Hình thoi cũng được gọi bằng cái tên khác là hình bình hành có 2 cạnh kề bằng nhau hay hình bình hành có 2 đường chéo vuông góc với nhau.

Diện tích hình thoi được đo bằng độ lớn của bề mặt hình và là phần mặt phẳng ta có thể nhìn thấy của hình thoi.

Tính chất của hình thoi:

  • Các góc đối nhau bằng nhau.
  • Hai đường chéo vuông góc với nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.
  • Hai đường chéo là các đường phân giác của các góc của hình thoi.
  • Hình thoi có tất cả tính chất của hình bình hành.
Hình thoi

Hình thoi

II. Công thức tính diện tích hình thoi

Diện tích hình thoi được tính bằng tích độ dài 2 đường chéo chia 2 (cùng 1 đơn vị đo).

Công thức tính diện tích hình thoi

Công thức tính diện tích hình thoi

Trong đó:

  • S: diện tích hình thoi.
  • d1 và d2: hai đường chéo của hình thoi.

III. Hướng dẫn cách tính diện tích hình thoi

1. Tính diện tích hình thoi theo đường chéo

Bước 1: Đầu tiên, tìm độ dài của mỗi đường chéo

Đường chéo của hình thoi được định nghĩa là đường nối các đỉnh đối diện với nhau. Khi đó, 2 đường chéo của hình thoi vuông góc với nhau tại giao điểm của chúng.

Ví dụ: Ta có độ dài 2 đường chéo hình thoi là 6 cm và 8 cm.

Tính diện tích hình thoi theo đường chéo

Tính diện tích hình thoi theo đường chéo

Bước 2: Tiếp theo, nhân độ dài 2 đường chéo với nhau

Nếu đã có số đo 2 đường chéo, bạn chỉ cần nhân chúng lại với nhau. Trong trường hợp đề bài chưa cho, bạn có thể sử dụng thước để đo rồi tiến hành nhân lại với nhau.

Trong ví dụ trên, ta có: 6 cm x 8 cm = 48 cm2. Lưu ý đơn vị của diện tích phải là bình phương.

Tính diện tích hình thoi theo đường chéo

Tính diện tích hình thoi theo đường chéo

Bước 3: Cuối cùng, chia kết quả cho 2

Tới đây, bạn dùng kết quả 48 cm2 đã tính ở bước trên chia cho 2.

Tức là: 48 cm2/2 = 24 cm2. Suy ra, diện tích hình thoi là 24 cm2.

Tính diện tích hình thoi theo đường chéo

Tính diện tích hình thoi theo đường chéo

2. Tính diện tích hình thoi theo độ dài cạnh đáy và chiều cao

Bước 1: Trước tiên, bạn tìm độ dài cạnh đáy và chiều cao

Ngoài cách sử dụng đường chéo, bạn có thể tính diện tích hình thoi bằng cách nhân độ dài 1 cạnh với chiều cao của nó.

Giả sử: Bạn có chiều cao của hình thoi là: 7 cm và đáy là 10 cm.

Tính diện tích hình thoi theo độ dài cạnh đáy và chiều cao

Tính diện tích hình thoi theo độ dài cạnh đáy và chiều cao

Bước 2: Sau đó, nhân đáy với chiều cao

Sau khi đã biết độ dài cạnh đáy và chiều cao của hinh thoi, bạn hãy nhân chúng lại với nhau để có được diện tích hình thoi.

Ta có, 10 cm x 7 cm = 70 cm2. Diện tích hình thoi là 70 cm2.

Tính diện tích hình thoi theo độ dài cạnh đáy và chiều cao

Tính diện tích hình thoi theo độ dài cạnh đáy và chiều cao

3. Tính diện tích hình thoi theo hệ thức lượng trong tam giác

Bước 1: Đầu tiên, bình phương độ dài bất cứ cạnh nào của hình thoi

Vì hình thoi có 4 cạnh bằng nhau nên bạn có thể chọn cạnh bất kỳ.

Giả sử: Hình thoi có cạnh dài 2 cm => 2 cm x 2 cm = 4 cm2.

Tính diện tích hình thoi theo hệ thức lượng trong tam giác

Tính diện tích hình thoi theo hệ thức lượng trong tam giác

Bước 2: Sau đó, nhân giá trị vừa có với giá trị sin của một trong bốn góc, không quan trọng bạn chọn góc nào

Ví dụ: Cho giá trị 1 góc là 33 độ. Bạn hãy nhân sin (33) với 4 cm2 để có giá trị diện tích hình thoi.

Giải: Ta có, (2 cm)2 x sin (33) = 4 cm2 x 1 = 4 cm2. Diện tích hình thoi là 4 cm2.

Tính diện tích hình thoi theo hệ thức lượng trong tam giác

Tính diện tích hình thoi theo hệ thức lượng trong tam giác

IV. Một số bài tập tính diện tích hình thoi

1. Bài tập tính diện tích hình thoi có lời giải

Bài 1: Cho hình thoi có độ dài hai đường chéo lần lượt là 8cm, 10cm. Diện tích hình thoi là?

Giải:

Diện tích của hình thoi là S = 1/2d1.d2

Trong đó d1,d2 lần lượt là độ dài hai đường chéo.

Khi đó, diện tích của hình thoi là Shình thoi = 1/2.8.10 = 40( cm2 )

Bài 2: Hình thoi có độ dài hai đường chéo lần lượt là a√ 2 ,cm, a√ 3 cm. Diện tích của hình thoi là ?

Giải:

Diện tích của hình thoi là S = 1/2d1.d2

Trong đó d1,d2 lần lượt là độ dài hai đường chéo.

Khi đó, diện tích của hình thoi là Shình thoi = 1/2. a√ 2 . a√ 3 = (a2√ 6 )/2( cm2 )

Bài 3: Cho hình thoi ABCD có AB = BC = CD = DA = 4cm và góc BAC = 60 độ. Diện tích của hình thoi ABCD là ?

Giải:

Giải bài tập 3 diện tích hình thoi

Giải bài tập 3 diện tích hình thoi

Bài 4: Cho hình thoi ABCD có chu vi bằng 40cm và đường chéo BD = 8cm. Diện tích của hình thoi là ?

Giải:

Giải bài tập 4 diện tích hình thoi

Giải bài tập 4 diện tích hình thoi

Bài 5: Cho hình thoi ABCD có O là giao điểm của hai đường chéo. Biết OA = 3cm và OB = 5cm. Tính diện tích hình thoi?

Giải:

Giải bài tập 5 diện tích hình thoi

Giải bài tập 5 diện tích hình thoi

2. Bài tập tính diện tích hình thoi không có lời giải

Câu 1: Diện tích hình thoi 250 m2, độ dài đường chéo thứ nhất là 25m. Tính độ dài đường chéo thứ hai

Câu 2: Một thửa ruộng hình thoi có tổng độ dài 2 đường chéo là 28m và hiệu độ dài 2 đường chéo là 12m. Tính diện tích thửa ruộng đó?

Câu 3: Một hình thoi có độ dài trung bình cộng của độ dài 2 đường chéo là 3dm 6cm, độ dài đường chéo lớn gấp đôi độ dài đường chéo bé. Tính diện tích của hình thoi đó?

Câu 4: Một thửa ruộng hình thoi có đường chéo lớn bằng 120 m, độ dài đường chéo bé bằng 3/4 độ dài đường chéo lớn. Người ta cấy lúa trên thửa ruộng đó, cứ 1 m2 thu hoạch được 2 kg thóc. Hỏi trên thửa ruộng đó người ta thu được bao nhiêu tạ thóc?

Câu 5: Một hình thoi có tổng độ dài hai đường chéo là 270cm, biết độ dài đường chéo ngắn bằng 4/5 độ dài đường chéo dài. Tính diện tích hình thoi.

Câu 6: Một tấm gỗ hình chữ nhật có chu vi là 40cm, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. Người ta cắt và ghép tấm gỗ thành hình thoi. Tính diện tích hình thoi đó.

Câu 7: Tính diện tích hình thoi biết độ dài hai đường chéo lần lượt là:

a) 3m 8dm và 5m

b) 4m 3cm và 60dm

Câu 8: Một khu đất hình thoi có độ dài đường chéo thứ nhất là 72m, đường chéo thứ hai có độ dài bằng 2/3 độ dài đường chéo thứ nhất. Người ta trồng sắn trên khu đấy, mỗi mét vuông thu hoạch được 5kg sắn. Hỏi người ta thu hoạch được ở khu đất bao nhiêu ki-lô-gam sắn?

Câu 9: Cho hình thoi có diện tích bằng diện tích hình vuông cạnh 10cm, biết 1 đường chéo hình thoi bằng độ dài cạnh hình vuông. Tính độ dài đường chéo còn lại của hình thoi.

Câu 10: Người ta trồng rau trên một thửa ruộng hình thoi có tổng độ dài hai đường chéo là 50m và đường chéo thứ nhất dài hơn đường chéo thứ hai 10m. Trên thửa ruộng đó người ta thu hoạch được 100kg rau. Hỏi trung bình mỗi mét vuông đất người ta thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam rau?

Câu 11: Tỉ số giữa hai đường chéo một hình thoi là 4/9. Hiệu của hai đường chéo là 20m. Tính diện tích của hình thoi?


Bài viết trên đây về là công thức tính diện tích hình thoi & hướng dẫn cách tính diện tích hình thoi chi tiết và đơn giản nhất 2022. Sky Invest mong rằng thông qua bài viết này các bạn hoàn toàn có thể dễ dàng tính được diện tích hình thoi một cách dễ dàng nhất. Chúc các bạn thành công.

4.7/5 - (7 bình chọn)